JUC | Projekti
343
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-343,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Projekti

Creative Business Cup

Ir starptautisks konkurss radošo industriju uzņēmējiem, kas norisinās ik gadu un pulcē nacionālo atlašu uzvarētājus no visas pasaules. Dalība konkursā sniedz uzņēmējiem iespēju veidot starptautiskus kontaktus, piedalīties semināros un diskusijās, prezentēt savu ideju ārvalstu investoriem un potenciālajiem sadarbības partneriem, pilnveidot zināšanas un prasmes par radošo industriju biznesa attīstību, kā arī iegūt vērtīgas balvas, tostarp naudas balvu 15 000 eiro apmērā pirmās vietas ieguvējam. “Jauno uzņēmēju centrs” ir bijis nacionālās atlases rīkotājs pēdējos 3 gadus. 2014. gadā Latvijas pārstāvis “Gigi bloks” ieguva 2. vietu pasaulē starptautiskajā finālā. Latviju konkursā ir pārstāvējuši Kaspars Jursons, “Gigi bloks”, “Connection Codes” un “Vividly”.

Social&Creative

Projekts „Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs” (Sociāls un radošs)/Boosting Cross Border Entrepreneurial Activity in Social and Creative Industries Sector (Social&Creative); Est-Lat #33

Programma:  Interreg Igaunijas–Latvijas programma 2014.-2020.gadam

Programmas prioritāte: “Aktīva un pievilcīga uzņēmējdarbības vide”

Specifiskais mērķis: “Paplašināta pārrobežu sadarbība uzņēmējdarbības jomā programmas teritorijā”

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada jūnijs – 2019.gada maijs (24 mēneši)

Projekta budžets: Projekta kopējais budžets ir EUR 171 555 (programmas atbalsts /ERAF/ 145 821 EUR), Jauno uzņēmēju centra budžets 16 350 (programmas atbalsts /ERAF/ 13 897.50 EUR)

Projekta partneri: Rīgas plānošanas regions (projekta vadošais partneris, LV), nodibinājums “Latvijas jauno uzņēmēju centrs “Jobs and Society”” (LV), Tartu universitāte (Tartu Ülikool, EE) un Tartu Radošo industriju centrs (SA Tartu Loomemajanduskeskus, EE).

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt kopīgu pārrobežu sadarbības platformu sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs, nostiprināt uzņēmējdarbības prasmes ar apmācību un mentoringa pasākumiem, atraisīt un veicināt iniciatīvu, līdera iemaņas un iesaistīšanos sabiedrības attīstības, radošuma un saimnieciskās attīstības procesos  Latvijā un Igaunijā.

Projekta mērķa auditorija ir Rīgas plānošanas reģionā un Dienvidigaunijas reģionā strādājoši  sociālie un radošie uzņēmēji. Projekta aktivitātēs tiks iesaistītas arī attiecīgo reģionu pašvaldības (to uzņēmējdarbības speciālisti).

Sociālā uzņēmējdarbība projekta izpratnē

Sociālā uzņēmējdarbība ir tāds uzņēmējdarbības veids, kura galvenais mērķis ir sociālas ietekmes radīšana, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem un iesaistītajām pusēm. Sociālie uzņēmēji darbojas tirgū, ražojot preces un sniedzot pakalpojumus saimnieciskā veidā, kā arī izmanto peļņu sociālo mērķu sasniegšanai, un tiem raksturīga atbildība pret vidi.

“Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.”

Youth Bizz Skillset

Youth BIZ Skillset

Projekta mērķis ir sekmēt biznesa domāšanas veidu un uzņēmējdarbībai nepieciešamās prasmes jauniešu vidū, izstrādājot metodoloģiskus rīkus un apmācot gan jauniešus, gan jaunatnes darbiniekus. Projekta ietvaros tiks izstrādāts arī starptautisks pētījums par prasmēm, kas ir pieprasītas mūsdienu darba tirgū. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Igaunijas Biznesa skolu un Spānijas komunikāciju un inovāciju centru. Projekts tiek finansēts no Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas līdzekļiem.

Pētījuma mērķis bija iegūt datus, kas raksturo esošo darba tirgus pieprasījumu pēc konkrētām prasmēm, spējām un kompetencēm. Pētījuma papildu mērķis bija novērtēt, vai un cik drošticami šādas informācijas ieguvei ir izmantojami darba sludinājumi, pieņemot, ka tie sniedz visaktuālākos datus par darba tirgus esošo pieprasījumu gan attiecībā uz profesijām un to grupām, gan tām izvirzītajām prasmju un kompetenču prasībām.

Projekta laikā izstrādātie materiāli:

  • Pētījums latviešu valodā pieejams šeit: BizzSkillSet_Study Report_2018_LAT
  • Pētījums angļu valodā pieejams šeit: BizzSkillSet_Study Report_2018_ENG
  • Dizaina domāšanas metožu kopums biznesa idejas attīstībai angļu valodā pieejams šeit: design_toolikt_final
  • Dizaina domāšanas metožu kopums biznesa idejas attīstībai latviešu valodā pieejams šeit: design_toolikt_lv
  • Metodiskie ieteikumi jauniešu konsultēšanai un iedvesmošanai savu biznesa ideju attīstīšanai pieejami šeit: Handbook_LV
  • Handbook “Methodological guidelines for youth workers to consult and inspire young people to develop their business ideas” is accessable here: Handbook_ENG

Projekts “Future Skillset 2.0”

Projekta mērķis ir sekmēt jauniešu personisko prasmju attīstību, veicot virkni aktivitāšu, kas koncentrēsies uz (1) personības attīstības izglītību, nodrošinot jauniešiem personisko prasmju kopuma apguvi, (2) izpratnes veicināšanu par personības attīstības un prasmju pilnveidošanas nepieciešamību un tās labvēlīgo ietekmi uz dzīves kvalitāti, kā arī (3) uzņēmējdarbības gēna veicināšanu un orientēšanos uz karjeras attīstību starp jauniešiem.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Portugāles uzņēmumu – ADVANCIS-BUSINESS SERVICES, LDA, kurš darbojas apmācību un personiskās izaugsmes jomās.

Projekts tiek finansēts no Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas līdzekļiem.